Σημαντικές Ημερομηνίες

 

Έναρξη Υποβολής Περιλήψεων: 1 Μαρτίου

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 30 Απριλίου

Δημοσίευση Βιβλίου Περιλήψεων: 10-15 Ιουνίου

Ανακοίνωση Προγράμματος Συνεδρίου: 10-15 Ιουνίου