Το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου ΤΗΜΕΝΟΣ του Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας

Το   ΠΜΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης «Επιστήμες της Αγωγής με  Νέες Τεχνολογίες» του Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας

σε συνεργασία με το Διαβίου Πρόγραμμα «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας σε Διαπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα» του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας

με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων και Στρατηγικής Επικοινωνίας του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας

 

υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών

και

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

  

 διοργανώνουν Διαδικτυακό Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή  με θέμα:

 

«ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 

 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί Διαδικτυακά στις 2-4 Ιουλίου 2021

 

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι δωρεάν

 

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες (εισηγητές και απλούς συνέδρους)

 

Στο Συνέδριο μπορούν να λάβουν μέρος

  • Ακαδημαϊκοί πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού
  • Ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές
  • Στελέχη της εκπαίδευσης
  • Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων της Ελλάδας και του εξωτερικού
  • Στελέχη ομογενειακών, πολιτισμικών και άλλων φορέων