Διεξαγωγή Συνεδρίου

 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί Διαδικτυακά στις 2-4 Ιουλίου 2021.