• ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί Διαδικτυακά στις 2-4 Ιουλίου 2021

 

Το συνέδριο εστιάζει στους εξής θεματικούς άξονες:

 

 • Μελέτη της γλώσσας: κοινωνιογλωσσολογικά, παιδαγωγικά ζητήματα κά.
 • Πολυγραμματισμοί, κριτικός γραμματισμός, δια/πολιτισμικός γραμματισμός, ακαδημαϊκός γραμματισμός κά..
 • Γλωσσική διδασκαλία και μάθηση σε ψηφιακά περιβάλλοντα
 • Λογοτεχνία, δημιουργική γραφή και η διδασκαλία τους
 • Καινοτόμα προγράμματα και μαθησιακά αποτελέσματα  στη γλωσσική διδασκαλία
 • Αξιολόγηση στο γλωσσικό μάθημα

 

 • Ζητήματα  διδασκαλίας της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ   
 • Διγλωσσία και στρατηγικές ανάπτυξης λόγου
 • Δίγλωσσα περιβάλλοντα: οικογένεια και κοινότητα

 

 • Εθνοπολιτισμικές ταυτότητες , μετανάστευση και διασπορά
 • Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και γλωσσική εκπαίδευση

 

 • Θέματα επιμόρφωσης  των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα.
 • Επαγγελματικές κοινότητες μάθησης 

 

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥι

 

Για εγγραφή πατήστε  εδώ
ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

    

Προθεσμία Υποβολής Κειμένων για τα Πρακτικά του Συνεδρίου:

15 Δεκεμβρίου 2021

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Συνέδριο μέσω Zoom 

ΖΟΟΜ ΑΙΘΟΥΣΑ 1

https://zoom.us/j/92822591856

ZOOM ID: 928 2259 1856

 

ΖΟΟΜ ΑΙΘΟΥΣΑ 2

https://zoom.us/j/93024675806

 

 ZOOM ID: 930 2467 5806 

 

Επίσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε το Συνέδριο σε ζωντανή μετάδοση από τους λογαριασμούς του Πανεπιστημίου

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

Facebook: 

https://www.facebook.com/uowm.gr


YouTube:

https://youtu.be/haRZnxxtk6k


Δίαυλος: 

https://diavlos.grnet.gr/uowm

 

 Zoom: Αίθουσα 1

https://zoom.us/j/92822591856

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ


YouTube Αίθουσα 1: 

https://youtu.be/1_fhRQQiVk0


YouTube Αίθουσα 2:

https://youtu.be/_2Rq0FCQeeg

 

 Ζoom:

Αίθουσα 1

https://zoom.us/j/92822591856

Αίθουσα 2

https://zoom.us/j/93024675806

 

KΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ


YouTube Αίθουσα 1:

https://youtu.be/paSNh2plwUo


YouTube Αίθουσα 2:

https://youtu.be/gSlE6A5_Mss

 

Ζoom:

Αίθουσα 1

https://zoom.us/j/92822591856

Αίθουσα 2

https://zoom.us/j/93024675806