• ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  • Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί Διαδικτυακά στις 3-4 Ιουλίου 2021

 

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Έναρξη Υποβολής  Περιλήψεων:

1η Μαρτίου

                    

ΑΦΙΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥι