Οργανωτική Επιτροπή

2ου Διαδικτυακού Συνεδρίου

"Σύγχρονες πρακτικές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας"

 

Ελένη Γρίβα, Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας - ΠΤΔΕ, Διευθύντρια Ινστιτούτου Ελληνικής Γλώσσας ΠΔΜ (Συντονίστρια)

Γεώργιος Βλάχος, Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Γιοχάνεσμπουργκ

Πατρίσια Κορομβόκη, Λέκτορας Νεοελληνικών Σπουδών, Macquarie University

Παναγιώτης Πασσάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Υ.ΠΑΙ.Θ. A.

Αντωνία Παπάζογλου, Διευθύντρια Ελληνικών Σπουδών, Σχολή ΣΑΧΕΤΙ

Αναστασία Γιαννακοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μενέλαος Τζιφόπουλος, Επίκ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ελένη Κοροσίδου, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σπυρίδων Μπούρας, Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Χρυσάνθη Μάρκου, Υπ. Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Σεμερτζίδης, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Αναστασία Ελισαίου, Γενική Γραμματέας του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας, Πανεπιστήμιο  Δυτικής Μακεδονίας

Εύη Παπαμάρκου, Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας