Χρήσιμες Πληροφορίες

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνεδρίου: 26 - 28 Ιανουαρίου 2024

 

Έναρξη Υποβολής Περιλήψεων: 1 Σεπτεμβρίου 2023

Λήξη Υποβολής Περιλήψεων: 30 Νοεμβρίου 2023

Ανακοίνωση Προγράμματος Συνεδρίου: 10 Ιανουαρίου 2024

 

Χρονική Διάρκεια των Εισηγήσεων: 15 λεπτά οι ομιλητές

                                                         20 λεπτά οι προσκεκλημένοι ομιλητές