Επίσημοι Ομιλητές

 

Ρινέττα Κιγιτσιόγλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυβία Παραρά, Πανεπιστήμιο Maryland

Μαρία Ζέρβα, Πανεπιστήμιο Στρασβούργου

Παναγιώτης Αναστασιάδης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Νικολέττα Τσιτσανούδη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δημήτρης Ρούμπος, Πανεπιστήμιο VelikoTurnovo

Αλέξανδρος Κλεφτοδήμος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιωάννης Κορίνθιος, Πανεπιστήμιο Καλαβρίας